FLORIDA REAL ESTATE VOOR EUROPEANEN

Investering of vakantie, huren of verblijven ?

page links Is een woning kopen een goed idee ? actieve senioren
  aankoopprijs real estate in Florida
  een investering ? Verhuren
andere pagina Florida villa te koop  
artikel Een nieuw Amerikaans Visum in de maak ?  

~ ~ ~ ~

Een woning kopen in Florida - een goed idee ?

Om de haverklap stelt men ons de vraag of het aankopen van een woning in Florida interessant is. Een juist antwoord hangt echter af van verschillende factoren.

* Het gebruik van een tweede woning bepaalt of zulke aankoop verantwoord is. De berekening om zulke woning te kopen of te huren is overal dezelfde, zij het in Florida, zij het in zuid-Europa.

* Maakt men slechts 3 of 4 weken per jaar gebruik van een woning en wil men bovendien nog elders uitstappen maken, dan kan men voordeliger op hotel gaan en een wagen huren.

* Maakt men minstens drie maanden per jaar van de woning gebruik, en kan men er bovendien nog familie of vrienden laten verblijven, dan verandert dit plaatje reeds heel wat. Een eigen woning biedt namelijk veel meer comfort dan het beste hotel en men zit gezellig in zijn eigen “nestje”... Bovendien kan men de woning volledig naar eigen inzicht inrichten en is alle huisgerief steeds beschikbaar.

* Denkt men aan overwinteren, dwz. van november tot maart in een gezegend klimaat doorbrengen in plaats van in onze koude en natte contreien, dan wordt de zaak interessant genoeg om van dichterbij te bekijken.

* Wil men tevens sociaal en fysiek actief blijven en een groot deel van het jaar liever onder de zon doorbrengen, dan wordt het helemaal interessant.

* Zoals altijd, zal het budget echter een bepalende rol spelen...

Een meer recent denkspoor is het aankopen van een woning in Florida met TWEE families, zodat het gebruik, het onderhoud en de kosten netjes worden verdeeld. De gekozen mede-eigenaar dient echter een betrouwbare en volwaardige partner te zijn. Een soort "marriage-de-raison", zeg maar...

De aankoopprijs

Momenteel kan men in de Verenigde Staten een woning aankopen voor een uiterst gunstige prijs. De huizen zijn er namelijk goedkoop wegens de crisis in de financiële en vastgoedmarkt. Tweedehands-woningen worden op dit ogenblik soms zelfs onder de kostprijs verkocht, al ontsnapt Florida wel gedeeltelijk aan dit fenomeen door de doorlopende inwijking en gestage vraag.

De media hebben de real estate crisis in de USA zeer dik in de verf gezet. Sommige potentiële investeerders denken hierdoor dat het "goud" letterlijk van de straat te rapen valt. Zelfs met zeer lage prijzen blijft het nochtans zo dat een mooie, recente en ruime woning nog steeds een stuk duurder zal zijn dan een lelijke, oude en kleine woning...

Men dient wel een beetje realistisch blijven. Voor 100.000 usd bijvoorbeeld vindt men hoegenaamd geen degelijke recente villa met vier slaapkamers en een zwembad... Top-villa's zijn, net zoals in het Middellandse Zee-gebied, precies even duur gebleven als voor de crisis.

cartoon : de waarde van een huis de evolutie van de prijs van een woning

De zogenaamde foreclosures kunnen een buitenkansje betekenen, maar eerstens moeten die persoonlijk verkend worden want velen verkeren in een erbarmelijke staat, verder moeten die zowat allemaal duchtig opgelapt worden, en tenslotte zijn de beste er van reeds vlot over de toog gegaan. Wat nog niet verkocht werd zijn meestal echte wrakken...

Eens die stroom volledig opgedroogd is, zal de vakantie-magneet, die Florida is, opnieuw de prijzen van onroerend goed doen stijgen, want het blijft een trekpleister met zijn formidabel klimaat. Vergelijk de vroegere vastgoed-perikelen in Spanje en zuid-Frankrijk en hun hedendaagse prijzen...

Een ander belangrijk gegeven is dat de dollar momenteel op een laag peil staat. Omgerekend in Euro kan men zich rond de Middellandse Zee voor zulk bedrag gewoon geen woning aanschaffen. Het klimaat in Florida is echter stukken beter, aangezien Centraal Florida dichter bij de evenaar ligt dan Tenerife!

Een investering ?

Men kan de aanschaf van een tweede woning ook bekijken als een investering. Louter wiskundig is het rekensommetje van een investering op middellange termijn snel gemaakt.

Stel dat men een woning koopt van 250.000 usd. Indien we aannemen dat de vastgoedwaarde met minimum 3% per jaar stijgt, brengt ons dit na 5 jaar op 289.819 $. Voeg hieraan 5 jaar met een geschatte huurprijs van 1.250 $ per maand toe, dan wordt het eindresultaat 364.819 $. Dit vertegenwoordigt een stijging met 57,92% op de oorspronkelijke investering, of meer dan 10% per jaar.

Deze cijfers mogen er op papier uitzonderlijk goed uitzien, maar men moet ook andere factoren in overweging nemen zoals de jaarlijkse onkosten, de markt op het ogenblik van de verkoop, lasten en taksen. En er zijn nog onvoorspelbare elementen zoals politieke beslissingen, wisselkoersen, oorlog, depressie, speculatie, enz. Dan begrijpt men meteen waarom financiële instellingen nooit enige verantwoordelijkheid nemen voor hun cijfers...

Dezelfde investering, maar gemaakt door een Europese koper, brengt nog andere overwegingen mee. De huidige wisselkoers vanuit de Euro naar de dollar is bepaald gunstig voor hem, al is deze misschien niet erg realistisch, hezien de economische verschillen op beide continenten. Een investering in de USA is een manier om te diversifiëren naar een andere munt. Laat ons niet vergeten dat dat Europa sinds verschillende jaren op volle capaciteit enorme pakken euro's heeft gedrukt, en dat er momenteel op de wereld veel meer euro's in omloop zijn dan dollars...

Actieve senioren

Een ander belangrijk gegeven zijn de verzuchtingen van de steeds groter wordende groep van gepensioneerden. Doorheen heel Europa werden de laatste jaren miljoenen mensen professioneel "geliquideerd", al dan niet met een Gouden Handdruk. De meeste onder hen zijn echter op een leeftijd, waarop ze nog steeds zowel fysiek als geestelijk zeer actief zijn.

De samenleving dropte hen zonder pardon in de categorie Derde Leeftijd, die tegenwoordig echter reeds op 55 jaar begint, of zelfs jonger. In het grootste gedeelte van het "gesocializeerde" Europa, mogen ouderen zelfs niet meer werken, eens ze gedumpt werden...

cartoon : actieve seniorenDeze gepensioneerden-tegen-wil-en-dank beschikken over een zee van vrije tijd, en ze wil deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals hobby's en sport. Indien men deze activiteiten zelf moet bekostigen, loopt het prijskaartje echter al snel op. In Europa bestaat er eigenlijk geen formule om deze nochtans belangrijke groep op te vangen.

Amerikanen blijven fysiek doorgaans veel langer actief dan Europeanen. Het is geen uitzondering om een 80-jarige Recycled Teenager kwiek te zien golven of Pickle Ball spelen... Dit ligt in het warme zuiden waarschijnlijk wel gedeeltelijk aan het klimaat, maar vooral aan het verschil in samenleving en de individuele ingesteldheid.

In de USA maken miljoenen ouderen zich nog nuttig in een halftijdse bezigheid! Ze varen er ook financieel wel bij, maar de hoofdbekommernis is zich niet afgeschreven te voelen, zoals in Europa het geval is, en een sociaal contact te behouden.

Real Estate in Florida

De onroerend goed markt in Florida is een van de best gereguleerde markten ter wereld en wordt zeer streng gecontroleerd door de Florida Real Estate Commision. Indien men een aankoop overweegt zonder de tegenpartij te kennen, laat men zich best bijstaan door professionele partijen en een “Real Estate Agent”, dan zijn uw belangen zeer goed beschermd.

De aankoop zelf verschilt wel wat van de Europese procedure. Zo wordt deze bijvoorbeeld uitgewerkt door een Real Estate Lawyer in plaats van een notaris (Angelsaksische tegenover Napoleontische wetgeving).

cartoon : real estateEr zijn nog een paar andere puntjes waar men dient op te letten. Wees zeker dat de aankoop tevens de grond omvat en dat zowel deze als de woning volledig op Uw naam staan. Indien de aankoop in een community-vorm geschiedt, overtuig U er van dat U tevens eigenaar bent geworden (Pro Rata) van gezamenlijke delen zoals wegen, ClubHouse, zwembad en sportvelden. Indien deze nog eigendom zijn van de bouwheer kan Uw factuur immers naderhand flink oplopen!

Wonen in een residentiële wijk is fijn, maar welke controle heeft men tijdens zijn afwezigheid? En wat als Uw buur het niet zo nauw neemt met netheid en orde op zijn eigendom, en er galant een dozijn autowrakken op dumpt? Wij verkiezen een gesloten community waar een interne gedragscode orde op zaken stelt.

Tenslotte is de aankoop van een huis een belangrijke beslissing. Naast de prijs zijn zeer persoonlijke consideraties zoals ligging, uitzicht, grootte, uitrusting en comfort van doorslaggevend belang. Men kan misschien wel van op afstand informatie verzamelen, maar uiteindelijk dient men toch ter plaatse zelf zijn keuze te bepalen.

Verhuren

Verkopers schermen dikwijls met de mogelijkheid om Uw woning tijdelijk te verhuren aan vakantiegangers, en aldus een interessante opbrengst te realiseren. Mathematisch klopt dat.

Het verhuren van een woning is in Florida onderworpen aan de regels van de Florida Real Estate Commision. Het beheer van huur is een beetje ingewikkeld, aangezien er County Property Tax moet betaald worden op de vakantie huurwaarde, en men 12 % “Sales & Tourist Tax” aan de staat moet afdragen. Momenteel bestaat er een overaanbod van vakantiewoningen op de markt door de vele Europese aankopen, zodat eventuele huurders meestal in eigen kennissenkring zullen moeten gezocht worden.

Het is in de praktijk quasi onmogelijk om zelf zijn verhuurwoning vanuit Europa te beheren, en men spreekt hiervoor best een Property Management Company aan. Deze zorgen voor verhuur, betalingen, onderhoud en reiniging, en rekenen naast de kosten hiervoor een maandelijkse fee van ca. 100 $ aan. Uiteraard ook in de maanden dat het goed niet verhuurd is...

Tenslotte een laatste overweging. Indien U Uw woning bestemt voor verhuur, zult U de afwerking en uitrusting uiteraard hierop afstemmen en kostbare stukken vermijden. Dat weegt dan echter weer nadelig op Uw eigen smaak (en deze van uw eega...), wanneer U het goed zelf betrekt!

Alhoewel er een vrij grote interesse bestaat voor aankoop van onroerend goed in de USA, is er blijkbaar eveneens een grote drempelvrees, omwille van het nieuwe en onbekende. Een woning afwerken en aanpassen, en ze vervolgens uitrusten met meubels en huisraad is op zichzelf reeds een hele klus, en des te meer in een vreemd land, waar men zo maar geen geschikte onderaannemers vindt, noch de juiste winkels kent. Het vergt tevens een zee van tijd, en een berg geduld...

Lees ook over Een nieuw residentiëel visum in de maak ?

~ ~ ~ ~