BRUSSEL

Grote Markt, gastronomie, Manneken Pis, St Michiels kathedraal,
Koninklijke paleizen, Cinquantenaire, Atomium

~ ~ ~ ~

De Grote Markt

Brussel werd in 580 gesticht door St-Gery, de bisschop van Cambrai. Hij bouwde een bescheiden kapel op een klein eiland in de Zenne, en honderd jaar later was dit kleine eiland een dorpje genaamd Bruocsela !

Rond 1000 ontwikkelde het dorpje zich tot een stad. Rond 1220 werden op een eilandje in de Zenne, de Nedermerckt, de eerste huizen gebouwd, zoals het Broodhuis, het Lakenhuis en het Vleeshuis. De stad ontwikkelde zich sterk onder de Hertogen van Bourgondië, en in 1450 nam Filips de Goede er zijn woonplaats. In 1449 werd het Brusselse stadhuis gebouwd.

Van 1504 tot 1536 werd tegenover het stadhuis het huis van de Hertog gebouwd, op de plaats van het oude Laken- en Broodhuis, en in 1516 werd dit "Des Conincx Huys". Rond 1600 bouwden de gilden hun buitengewoon prachtige huizen op de Grote Markt, maar in 1695 werd de stad bijna volledig verwoest door Franse troepen tijdens de Spaanse Successieoorlog. In 1874 werd het bouwvallig Koningshuis gesloopt en in gotische stijl heropgebouwd, waar nu het Museum van Brussel gevestigd is.

Elke twee jaar wordt de Grote Markt in Brussel met een bloementapijt bedekt, en wel met begonia’s. Een interessante website : http://www.ilotsacre.be/images/virtualvisit/grand_place-grote_markt.htm

Brussel : Grote Markt 1 Brussel : Grote Markt 2
   
Brussel : Grote Markt 3 Brussel : Grote Markt 4

Belgische gastronomie en het marionettentheater Toone

Kort bij de Grote Markt vindt men ontelbare restaurants in de Vleeshouwersstraat (rue des Bouchers), waaronder het befaamde "Les Armes de Bruxelles".

In de aangrenzende Kleine Beenhouwersstraat, vindt men op het einde het Brussels Marionettentheater Toone. Reeds in 1366 was de Kleine Beenhouwersstraat vermeld als "Cleyn Vleeshouversstraete".

Les Armes de Bruxelles Belgian gastronomy 2

Manneken Pis

In 1388 stond er op de hoek van de Stoof- en de Eikstraat een fontein, met een stenen beeldje dat "Julianekensborre" of "Petit Julien" werd genoemd. Het beeldje is niet bewaard gebleven, maar vanaf 1452 verschijnt de naam Manneken Pis in de archieven. Het huidige bronzen beeldje werd in 1619 gemaakt als versiering van een publieke fontein.

De Brusselse legende vertelt dat een klein mannetje een legendarische held werd, door toevallig te wateren op de lont van de Spaanse springstoffen, en daardoor de stad Brussel te redden. Bij speciale gelegenheden wordt het beeldje telkens aangekleed met een kostuum, en intussen heeft het reeds meer dan 700 maatpakken...

Wat zelfs weinig Brusselaars weten, is dat er in een zijgang van de Beenhouwerstraat ook een vrouwelijke collega staat : "Jeanneke Pis". Dit moet zonder twijfel een van de eerste verwezenlijkingen geweest zijn van onze lokale emancipatie van de Vrouw...

Brussels : Manneken Pis 1
Brussels : Manneken Pis 2
Manneken Pis
Manneken Pis met kostuums

Kathedraal van St Michiel en Ste-Goedele

De Kathedraal van St Michiel en Ste Goedele is het belangrijkste kerkgebouw in het oude centrum van Brussel. Reeds in de 9de eeuw bestond er een kapel, die toegewijd was aan St Michiel.

Rond 1047 werd ze vervangen door een Romaanse kerk, en na de overbrenging van de relikwieën van Ste Goedele kreeg ze de ingewikkelde naam van "collegiale kerk van St Michiel en Ste Goedele".

In 1226 werd de bouw van een kathedraal aangevat onder de leiding van Hendrik I, hertog van Brabant. De huidige Michielskathedraal werd gebouwd rond 1760.

Brussels : St Michael cathedral

Kasteel van Laeken - Koninklijk Paleis van Brussel

Het Koninklijk kasteel van Laeken dateert van 1782, en werd gebouwd voor aartshertogin Maria Christina van Oostenrijk. Het domein heette toen het Kasteel van Schoonenberg. In 1804 werd het domein gekocht door Napoleon Bonaparte, die het volledig renoveerde en er zijn intrek nam. Tot aan de Belgische Revolutie werd het bewoond door Koning Willem I, waarna de Belgische koninklijke familie er zijn intrek nam. Men kan tevens de uitzonderlijke serres van Laeken bezoeken, die gebouwd werden in 1873, en waar men een merkwaardige verzameling planten en bloemen vindt.

Het Koninklijk Paleis van Brussel is de plaats waar de Belgische koning zijn functie uitoefent. Hij houdt er audiënties en behandelt er staatszaken. Het werd gebouwd van 1820 tot 1829 door Koning Willem I der Nederlanden, die er echter slechts één jaar kon van genieten, aangezien in 1830 de Belgische Revolutie uitbrak...

Koninklijk Paleis van Laken Koninklijk Paleis van Brussel

Het Paleis van het Jubelpark - het Atomium

In 1880 werd het Paleis van het Jubelpark gebouwd ter gelegenheid van een wereldtentoonstelling, en tevens om de vijftigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid te vieren. Met drie bogen van 45 meter hoog, is dit een van de grootste triomfbogen in Europa. Voor de Brusselaar heet het paleis gewoon "Le Cinquantenaire".

Het Atomium was de belangrijkste icoon van de Brusselse Wereldtentoonstelling van 1958. Het werd ontworpen als symbool voor het vreedzaam gebruik van atoomenergie, en stelt een ijzeratoom voor, die 165 miljard maal werd vergroot. De constructie is 102 meter hoog, en heeft 9 bollen die onderling verbonden zijn.

Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat het kunstwerk zou blijven bestaan na de tentoonstelling, maar zijn grote populariteit bij de bevolking maakte het al snel een belangrijke mijlpaal voor Brussel. In 2006 werd het Atomium volledig gerestaureerd.

het Jubelpark het Atomium
Lees verder met een bezoek aan Antwerpen of keer terug naar Overzicht

~ ~ ~ ~