BELGIE: een overzicht

Belgie   overzicht en opmerkelijke Belgische weetjes
geschiedenis deel 1 Romeinse, Frankische, Franse en Spaanse bezetting
  deel 2 Oostenrijkse, Franse, en Duitse bezetting, onafhankelijkheid, kolonisatie
  deel 3 Duitse bezetting, de Koningskwestie, dekolonisatie, nationale crisissen, Europese integratie, recente geschiedenis
wat te zien Brussel Brussel
  Vlaanderen

Antwerpen / Brugge / Gent / Hasselt - Ieper / Kortrijk - Leuven - Lier

    Mechelen - Ooidonk - Ostend / Oudenaarde - Veurne - Vilvoorde
  Wallonie Arlon - Ardennes - Binche - Charleroi - Dinant
    Durbuy - Liège - Namur - Spa - Waterloo

~ ~ ~ ~

België, of gezien zijn veeltalig verleden, Belgique in het Frans, Belgien in het Duits, Belgium in het Engels, en Belgica in het Spaans, is een van de kleinste en meest dichtbevolkte landen in West Europa. De hoofdstad is Brussel (Bruxelles, Brüssel, Brussels, en Bruselas)... Het is veruit het meest geurbanizeerde land van Europa, aangezien 97 percent van zijn bewoners in stedelijke gebieden wonen!

België, Nederland en Luxemburg worden de Lage Landen genoemd, en tevens de Benelux. De naam België komt van een oude Keltische stam, de Belgae, die in 57 voor Christus veroverd werden door de Romeinse generaal Julius Caesar. Volgens zijn geschriften in De Bello Gallico, waren zij de dapperste strijders onder de Galliërs!

België heeft een oppervlakte van 30.528 km2, waarvan ongeveer 22% is bebost, en het is bijvoorbeeld enigszins kleiner dan de staat Maryland in de USA. Het ligt tussen Frankrijk, Nederland, Duitsland en de Noordzee, tegenover het Verenigd Koninkrijk. Dank zij zijn geografische ligging als een kruispunt van Europese verbindingen, is België sedert de Middeleeuwen een belangrijk commercieel centrum.

De Belgische bevolking telt ongeveer 11 miljoen inwoners, waarvan nagenoeg 60 procent in de Vlaamse regio. De bevolkingsdichtheid is een van de hoogste in Europa, met 344 per km2! Bijna 10 procent van de bevolking woont in de Brusselse regio, waaronder een zeer hoog aantal gastarbeiders. Brussel is tevens het hoofdkwartier van de Europese Gemeenschap (EC) en de North Atlantic Treaty Organization (NATO), en de thuishaven van veel diplomaten en buitenlandse residenten. Veel bedrijven en regeringen hebben kantoren in Brussel om toegang te hebben tot de Europese besluitvoerders, en in de hoofdstad leveren onroerende goederen, hotels, restaurants, en de ontspanningsindustrie aanzienlijke buitenlandse inkomsten op.

kaart van BelgieGezien de samenstelling van de bevolking en hun geschiedenis, werd België een federale staat, verdeeld over drie gemeenschappen, met drie officiële talen : Vlaams (Nederlands), Frans, en Duits, en tevens drie economische gewesten : Vlaanderen, Wallonië, en Brussel. De Belgische politiek en instellingen zijn derhalve sinds decennia ongelooflijk ingewikkeld, aangezien iedere gemeenschap en elk gewest zijn eigen regering heeft...

Naargelang de criteria die men hanteert, heeft België zeven of acht regeringen! Helaas zijn de Belgische politiekers zowat de enigen die enig voordeel hebben gehaald uit zulk een onwaarschijnlijk gecompliceerde opstelling...

In de loop van zijn geschiedenis, is hedendaags België onder de voet gelopen en bezet door zowat elke denkbare overheerser, zoals de Romeinen, de Franken, de Bourgondiërs, de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de Fransen, en de Duitsers... Wrijvingen tussen de twee grote etnische groepen, Vlamingen en Walen, is steeds een socio-cultureel en politiek probleem geweest, sinds de onafhankelijkheid van België in 1830. Dit dient zeker niet te verbazen, gezien de historisch extreme verschillen in taal, cultuur, en godsdienst! Maar zoals gewoonlijk, moest het gezond verstand wijken voor politieke overwegingen...

Eigenlijk is zelfs het ontstaan van België enkel te danken aan een politieke koehandel! In 1815 versloeg een bondgenootschap van Europese legers van Oostenrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland, de Franse keizer Napoleon Bonaparte in hedendaags België, tijdens de Slag van Waterloo. Na de oorlog, op het Congres van Wenen, verdeelden de geallieerden de oorlogsbuit, en ze voegden de Zuidelijke Nederlanden (huidig België) en het prinsbisdom Luik bij Nederland, ondanks enorme verschillen in taal, cultuur, economie, godsdienst, geschiedenis, en etnische afkomst sedert honderden jaren! Vijftien jaar later kwam hedendaags België reeds in opstand...

Op dat ogenblik werden de grote mogendheden (Oostenrijk, Frankrijk, Brittannië, Pruisen en Rusland) steeds meer bevreesd voor de groeiende macht en invloed van Nederland, en ze besloten een bufferstaat op te richten tussen Frankrijk en Nederland. Ze dwongen deze laatste zich neer te leggen bij de onafhankelijkheid en "eeuwigdurende neutraliteit" van België... Het Frans werd de officiële taal, en in de volgende decennia werd het Belgisch cultureel leven vooral beïnvloed door Frankrijk. Maar deze overheersing, samen met Waalse sociale en economische dominantie, wekte een geest van nationalisme op bij de Vlamingen.

cartoon van een treinBelgië heeft een zeer beperkte natuurlijke rijkdom. Het was het eerste land op het Europese continent dat zich industrialiseerde, in navolging van de industriële revolutie in Groot-Brittannië. Het blijft trouwens een van de meest geïndustrialiseerde landen van Europa, vooral wegens zijn geografische ligging en mogelijkheden voor transport. Met 3.472 kilometer spoorwegen, heeft België het dichtste spoorwegnet ter wereld - maar helaas is het tevens het duurste, meest inefficiënte, en meest corrupte...

De staat had vroeger zeven kerncentrales, die 58 procent leverden van alle elektriciteit. De ecologische partijen eisten echter de volledige afschaffing, alhoewel er geen alternatief was, maar enige wiskundige kennis, noch zelfs enige intelligentie trouwens, schijnt geen vereiste te zijn in de Belgische politiek...

In 2008 werd een gerieflijke "Belgische oplossing" gevonden ; de liberale eerste minister Guy Verhofstadt verkocht eenvoudigweg de nationale holding Electrabel aan Frankrijk, en verklaarde dat de kerncentrales nu op Franse bodem stonden! Dat was inderdaad een creatieve manier om er van af te geraken...

Maar "creatief" zijn was voor hem niet ongewoon, aangezien hij gedurende zijn ambtstermijn van 1999 tot 2008 zowat alle Belgische activa verkocht die hij maar kon vastkrijgen, zodat hij ogenschijnlijk sluitende begrotingen kon voorleggen. Als gevolg hiervan betaalt de Belgische burger de duurste energierekeningen in Europa, heeft hij de laagste pensioenen, de hoogste belastingdruk, en voedsel en kleding kosten ongeveer 15 procent meer dan in andere Europese landen. Niet toevallig blijken recente officiële Belgische statistieken hierover helemaal niet te vinden...

De oudste en meest prestigieuze Belgische universiteit dateert van de Middeleeuwen : de katholieke universiteit van Leuven werd gesticht in 1425. Tijdens de 15de en 16de eeuw waren de Lage Landen een van de middelpunten van de Renaissance. Tijdens deze periode schitterden de "Vlaamsche Schilders" Hubert van Eyck en Jan van Eyck, Hans Memlinck, Hieronymus Bosch en Pieter Pauwel Breughel. In de 17de eeuw heersten Peter Paul Rubens and Sir Anthony van Dyck, die door velen worden beschouwd als twee van de grootste Vlaamse schilders. De 20ste eeuw kende schilders en grafische kunstenaars met internationale faam zoals James Ensor, Paul Delvaux en René Magritte.

Toeristen bezoeken België voor zijn pittoreske steden - waarvan sommige teruggaan tot in de middeleeuwen, zijn kunstschatten, en zijn keuken. De grotere Belgische steden zijn fascinerende combinaties van oud en nieuw, waar antieke gildenhuizen, kerken, en huizen afwisselen met moderne kantoorgebouwen, appartementen, en fabrieken!

Brussel is bekend voor zijn schoonheid, boulevards, restaurants, en winkels. Bezoekers trekken in drommen naar de Grote Markt, met zijn beeldrijke Renaissance en Barok gebouwen, en naar de vele musea in de stad. Brugge heeft een middeleeuws centrum en goed bewaarde huizen langsheen een systeem van kanalen. Gent was een centrum van Vlaamse kant en textielindustrie, en een handelshaven tijdens de Middeleeuwen. Het oude stadsgedeelte, met zijn vele waterwegen, bruggen, en middeleeuwse en Renaissance gebouwen, trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers. Antwerpen ontwikkelde zich als een grote haven gedurende de 15de eeuw, en is nu een van de drukste havens in Europa. Het is tevens het toonaangevend wereldcentrum voor diamantslijpen, en produceert zo'n 70 procent van alle afgewerkte diamanten. Oostende is de meest populaire badstad van België, en het gebied van de Ardennen is populair bij natuurliefhebbers.

De fijne Belgische keuken trekt fijnproevers aan uit de hele wereld. Vele nationale specialiteiten zijn gebaseerd op zeevruchten, zoals palingschotels en mosselen, gekookt in witte wijn, of voedsel, gekookt in bier. Belgische pralines zijn internationaal bekend, en er zijn meer dan 750 soorten bier in België!

Belgische frieten
mosselen
   
Belgische pralines Manneken Pis
** Lees verder met opmerkelijke Belgische feiten **

~ ~ ~ ~